มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงาน น้ำใจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วยภัยสึนามิญี่ปุ่น

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงาน น้ำใจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วยภัยสึนามิญี่ปุ่น 23-27 มีนาคม 2554 นี้ ที่ลานเวทีตลาดนัดคาวบอยมาร์เก็ต
รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ “น้ำใจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ช่วยภัยสึนามิญี่ปุ่น” เพื่อหารายได้สมทบช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา
กำหนดการจัดงานระหว่าง 23-27 มีนาคม 2554 ณ ลานศูนย์คาวบอยมาร์เก็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวลา 18.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นพิธีเปิดงานโดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว จะมีการยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากภัยดังกล่าว การมอบกล่องรับบริจาคเงินแก่คณบดี ผู้แทนคณะและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ การแสดงจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 1 ชุด ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ มอบเงินบริจาคและสิ่งของพร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อด้วยผู้แทนชาวญี่ปุ่นกล่าวแสดงความรู้สึกและของคุณสำหรับน้ำใจที่ได้รับ การจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแสดงจากนักศึกษา และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีแม่โจ้แบนด์จนจบงาน
 
23 มีนาคม 2554 , 12:04 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่