ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบูชาเหรียญพระอัฏฐารส เพื่อสักการะบูชา และร่วมสมทบทุนบูรณะพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระอัฏฐารส จำลองขนาด 1.80 เมตร จำนวน 1 องค์ ขนาดบูชารุ่นบูรณะพระวิหารหลวงขนาด 18 นิ้ว จำนวน 99 องค์ และเหรียญพระอัฏฐารสจำนวน 10,000 เหรียญ ณ มณฑลพิธีหน้าองค์พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อหาทุนสมทบบูรณะพระวิหารหลวง ซึ่งกำลังดำเนินการบูรณะในขณะนี้ พระอัฏฐารส เป็นพระประธานประจำพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ยังไม่เคยสร้างองค์จำลองมาก่อน การสร้างองค์จำลองครั้งแรกนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการบูรณะพระวิหารหลวง ซึ่งการในการบูรณะครั้งนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก โดยได้ทำพิธีหล่อในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา และจัดทำพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระอัฏฐารสขนาดบูชาสูง 18 นิ้ว จำนวน 99 องค์ เนื้อนวรมดำมันปู มอบแด่ผู้ร่วมสมทบทุนบูรณะพระวิหารหลวงตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ส่วนเหรียญด้านหน้าเป็นพระอัฏฐารสและพระอัครสาวก ด้านหลังเป็นเสาอินทขิลวัดหลักเมืองเชียงใหม่ สร้างจำนวน 10,000 เหรียญ เนื้อทองแดงบูชาเหรียญละ 99 บาท เนื้อทองแดงกะไหล่บูชาเหรียญละ 199 บาท รายได้สมทบทุนในการบูรณะพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5381-4119 , 0-5381-4309 และ 0-9999-9380
 
, อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่