จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน วันที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 20.30 - 21.30 น.พร้อมกับอีกกว่า 4,000 เมืองทั่วโลก เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้พลังงานและสร้างความตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดงานปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour Chiang Mai 2011) ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. โดยจะมีการจัดงาน ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. พร้อมกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงจากศิลปินดารา จาก Academy Fantasia และเยาวชน นิทรรศการปิดไฟให้โลกพัก ชมภาพบรรยากาศการปิดไฟ 1 ชั่วโมงของจังหวัดและประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 เมืองทั่วโลก จุดเด่นของการจัดงานครั้งนี้คือ การกำหนดจุดสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และประตูท่าแพ
นายบรรพต คันธเสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าตามความจำเป็น ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยในช่วงดังกล่าวจะลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 3,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีค่าเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 100 ไร่ และที่เชียงใหม่ลดลง 46 เมกกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขของการใช้พลังงานที่ลดลง ยังไม่สำคัญเท่ากับการสร้างสัญลักษณ์ของจิตสำนึกที่เกิดขึ้น
งานปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน เริ่มขึ้นครั้งแรกปี 2550 ที่ประเทศออสเตรเลีย และได้มีการจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นปีที่ 4 โดยจังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นปีที่ 2 ร่วมกับอีก 6 เมือง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น อุบลราชธานี ภูเก็ต พัทยา และชลบุรี ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เป็นอย่างดี
 
23 มีนาคม 2554 , 12:05 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่