งานประเพณีปีใหม่เมืองปีนี้งดจัดพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันปีนี้งดจัดพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดในงานประเพณีปีใหม่เมือง เพื่อไม่เป็นการรบกวนประชาชนและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่ต้องเดินทางมาร่วมพิธี โดยขอให้ใช้ช่วงเวลานั้นอยู่กับครอบครัว ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายแล้วเห็นว่า ในปีนี้จะไม่มีการจัดกิจกรรมดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ซึ่งเคยจัดมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงจารีตประเพณีปฏิบัติที่สืบต่อกันมา แต่อยากให้ใช้เวลาในช่วงดังกล่าว อยู่กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์ หรือผู้มีพระคุณ มากกว่าที่จะต้องมาเข้าแถวเพื่อรอรดน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บริหาร แต่หากใครยังยืนยันจะมาที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถมาจัดกิจกรรมได้ตามปกติ โดยจะจัดพระพุทธรูปไว้ให้สรงน้ำอย่างเหมาะสม ส่วนปีต่อไปหากจะมีการรื้อฟื้นขึ้นมาจัดใหม่ก็สามารถทำได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ในงานประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองเชียงใหม่นี้ อยากให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างปลอดภัยภายใต้ศีลธรรมจรรยา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มาก ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเล่นน้ำรุนแรง และที่สำคัญ ที่ได้รับเสียงสะท้อนว่าเห็นด้วยเป็นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา คือห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณรอบคูเมืองและพื้นที่ต่อเนื่อง
 
23 มีนาคม 2554 , 12:06 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่