ตัวแทนสตรีกลุ่มอาเซียน ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทนสตรีจาก 7 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดพัฒนานำสินค้าเข้าสู่ตลาดสากล
นายนคร ศิลปะอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างประเทศหัวข้อ เกี่ยวกับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสตรีในกลุ่มอาเซียน ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสตรีจากกลุ่มประเทศแถบอาเซียน 7ประเทศจากทั้งหมด 10 ประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแนวทางการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนากิจการและเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก ทั้งนี้จากการสำรวจในปี พ.ศ.2551 แรงงานสตรีไทยมีเพียง 36,000 คน ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่แรงงานชายมีกว่า 70,000 คน การผลักดันให้แรงงานสตรีมีความรู้เรื่องสารสนเทศจะมีส่วนช่วยกระจายรายได้อย่างทั่วถึง สามารถต่อยอดนำสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดโลกได้ในอนาคต มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
ในการสัมมนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานเรื่องการนวดแผนไทย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ตัวอย่างจากกลุ่มชาวเขาจังหวัดเชียงรายที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม และกลุ่มสตรีจังหวัดศีรษะเกษ ที่รวมกลุ่มประมาณ 500 คน ผลิตงานหัตถกรรมส่งขายห้างแฮรอต กรุงลอนดอน สามารถสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท หลังจากการสัมมนาแล้วก็จะสรุปรวบรวมเป็น Country Report นำเสนอหน่วยกระทรวงแรงงาน เพื่อดำเนินการด้านแรงงานสตรีต่อไป
 
23 มีนาคม 2554 , 17:26 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่