จังหวัดเชียงใหม่หามาตรการลดความสูญเสียและผลกระทบ ตามโครงการเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ ม่วนอก ม่วนใจ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมกำหนดมาตรการลดความสูญเสียและผลกระทบ ตามโครงการเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ ม่วนอก ม่วนใจ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ หลังจากการดำเนินการที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
คณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการนำไปสู่การปฏิบัติ ในการลดความสูญเสียและผลกระทบจากเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2554 เที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่ ม่วนอก ม่วนใจ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้รับทราบตัวอย่างประกาศและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่และ จังหวัดต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งที่จังหวัดขอนแก่น สามารถดำเนินการอย่างได้ผลมาเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ในงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว โดยเฉพาะในปี 2553 ได้รับประกาศนียบัตรจากพิพิธภัณฑ์ริปลีส์ “เชื่อหรือไม่” พัทยา ประเทศไทย รับรองการจัดกิจกรรมคลื่นมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร ในงานเทศกาลสงกรานต์สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ นอกจากนั้นยังมีอีกหลายจังหวัดแม้จะไม่ใหญ่โตแต่ก็สามารถควบคุมให้ปลอด แอลกอฮอล์ได้จริง
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการ อย่างได้ผล เนื่องจากยังมีปัญหาข้อกฎหมาย เช่น การประกาศห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในส่วนที่เป็นสวนสาธารณะเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงบนถนนและทางเดิน ส่วนการจำหน่ายก็สามารถจับกุมได้กรณีกำลังซื้อขายอย่างชัดเจนซึ่งหน้า นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าจัดการได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากมีข้อจำกัดในการ ปฏิบัติงาน เช่น ความยากลำบากการเดินทางเข้าในพื้นที่ การถูกสาดน้ำทำให้อุปกรณ์เสียหาย และการซื้อจากที่อื่นเข้ามาดื่มในพื้นที่
เบื้องต้นคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการหลักคือขอความร่วมมือจากประชาชน ส่วนการจับกุมดำเนินคดีจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับผู้ขายมี 3 กรณีคือ ขายโดยไม่มีใบอนุญาต ขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ส่วนผู้ดื่มบังคับใช้กฎหมายได้ 2 กรณีคือ ผู้ดื่มที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และการดื่มในพื้นที่ประกาศห้ามดื่ม ทั้งนี้ ยังสามารถนำกฎหมายหลายฉบับมาดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนได้ เช่น พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่มีโทษค่อนข้างเบาคือปรับ 500 บาท พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีโทษค่อนข้างหนักทั้งจำคุกและปรับแพง นอกจากนั้น ยังสามารถเอาผิดกรณีกีดขวางการจราจรตามกฎหมายจราจรได้ด้วย
 
23 มีนาคม 2554 , 22:02 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่