เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ได้รับการถวายสมณศักดิ์อัครพระกรรมฐานสูงสุดของพม่า

  
     ศรัทธาชาวเชียงใหม่ต้อนรับพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองเดินทางกลับจากประเทศพม่า หลังจากได้รับสถาปนาเป็น พระอัคคา มหากัมมัตตานา จะริยา ซึ่งเป็นมหาเถระด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานใหญ่ โดยศิษยานุศิษย์ชาวจอมทองเตรียมจัดงานฉลองสมโภชตำแหน่งอย่างยิ่งใหญ่
คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และคณะศรัทธาประชาชนจำนวนมาก ให้การต้อนรับเพื่อแสดงมุทิตาสักการะพระธรรมมังคลาจารย์ หรือ หลวงปู่ทอง สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเดินทางกลับจากสหภาพพม่า โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลังจากเดินทางไปรับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็น พระอัคคา มหา กัมมัตตานา จะริยา (Agga Maha Kammatthana Cariya) หรือเป็นอัครพระกรรมฐานสูงสุดอีกรูปหนึ่งที่ชาวพม่ายกย่อง โดยรัฐบาลพม่าเป็นผู้ถวายตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีพระเถระจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม เนปาล บังคลาเทศ อังกฤษ และไทย เข้ารับการถวายสมณศักดิ์ รวมทั้งสิ้น 10 รูป
ในขณะที่คณะศิษย์เปิดเผยว่า หลวงปู่ทอง สิริมังคโล เข้ารับสมณศักดิ์จากทางการพม่าที่พระเจดีย์อุปปตะสันติ นครเนปิดอว์ โดยมี พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย ผู้นำรัฐบาลพม่า เป็นผู้ถวายสมณศักดิ์ และถวายภัตตาหารเพล ซึ่งถือเป็นเกียรติสำหรับคณะสงฆ์ไทย เพราะสมณศักดิ์ดังกล่าวเป็นตำแหน่งสูงที่สุดที่รัฐบาลพม่าถวายแด่พระสงฆ์ ต่างชาติ เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศด้วย
พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) อายุ 88 ปี พรรษา 67 เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2466 อุปสมบทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2487 ที่วัดบ้านแอ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เข้าฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานจากสำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพฯ และสำนักมหาสีสยาดอ สาสนยิสสา กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า จากนั้นกลับมาเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานและสอนตลอดมา จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือ กองการวิปัสสนาธุระ และได้ขยายสำนักสาขาปฏิบัติอีกหลายสำนักทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ปี 2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมมังคลา จารย์ สำหรับพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์เป็นพระอัครมหากัมมัฏฐานหรือพระมหาเถระฝ่าย วิปัสสนากัมมัฏฐานของพม่าครั้งนี้ คณะศิษยานุศิษย์ และอำเภอจอมทองเตรียมจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะอย่างยิ่งใหญ่ในเร็ว ๆ นี้
 
23 มีนาคม 2554 , 22:03 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่