เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง

  
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ และครูสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 29 อัตรา
นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ และครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 29 อัตรา 10 สาขาวิชาประกอบด้วย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ประถมศึกษา 2 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา 1 อัตรา และกลุ่มวิชาเอกอื่น นอกเหนือจากการระบุ อีกจำนวน 12 อัตรา
กำหนดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม 2554 ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 เม.ย.2554 ดำเนินการสอบวันที่ 8-9 เม.ย.2554 ประกาศผลการคัดเลือก 18 เม.ย.2554 บรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2554
ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ สามารถติดตต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไชต์ www.chiangmaiarea2.go.th
 
23 มีนาคม 2554 , 22:45 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่