หลวงพ่อวิริยังค์ ประธานสงฆ์วัดในเครือวัดธรรมมงคล นำศิษย์ชาวไทยและต่างชาติปฏิบัติธุดงควัตรบนยอดดอยอินทนนท์

  
    พระธรรมญาณมงคล ประธานสงฆ์วัดในเครือวัดธรรมมงคล นำศิษย์ชาวไทยและต่างชาติกว่า 1,200 คน มาปฏิบัติธุดงควัตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแผ่เมตตาช่วยผู้ประสบพิบัติภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น บนยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2554 พระธรรมญาณมงคล หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร และประธานสงฆ์วัดในเครือของวัดธรรมมงคลที่ประเทศแคนาดา ได้นำคณะศิษย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 1,200 คน โดยศิษย์ต่างประเทศ จำนวน 52 คนส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาดาและสหรัฐอเมริกา เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติธุดงควัตร บนยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 24-27 มีนาคม 2554 ตามหลักสูตรครูสอนสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นรุ่นที่ 27 ในรอบ 12 ปี โดยทุกครั้งหลวงพ่อวิริยังค์จะนำลูกศิษย์เดินขึ้นจากวัดเทพเจติยาจารย์ ใกล้น้ำตกแม่กลางไปตามแนวขุนเขาและลำห้วย โดยพักค้างแรมในป่าตลอด 4 วัน 3 คน ระหว่างพักแรมก็จะอบรมสมาธิและสวดมนต์ภาวนา รวมทั้งสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนคณะศิษย์ชาวไทยที่ร่วมเดินทางครั้งนี้มีทั้งนักการเมือง นักธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง เช่น ดร.วิษณุ เครืองาม ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนายศิริธัช โรจนพฤกษ์
พระธรรมญาณมงคล เจริญพรว่า การปฏิบัติธุดงควัตรและเจริญสมาธิที่จัดขึ้นนี้ไม่ได้มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นแต่อย่างใด เพียงแต่จัดรวบรวมผู้คนมาปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการเผยแพร่การเจริญสมาธิให้แพร่หลาย ให้สามารถควบคุมจิตใจลดอันตรายจากจิตใจที่นำไปสู่ความขัดแย้ง ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่นนั้น พลังจิตที่แน่วแน่จะแผ่ความสุขไปสู่เพื่อนมนุษย์ได้เป็นบริเวณกว้างทั่วโลก
พระธรรมญาณมงคล หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร อายุ 92 ปี เกิดวันที่ 7 มกราคม 2463 ขณะนี้สุขภาพยังคงแข็งแรง สามารถเดินตามป่าเขาได้ยกเว้นบางช่วงที่ลาดชันมากคณะศิษย์จะจัดทำเสลี่ยงให้ หลวงพ่อวิริยังค์ นับเป็นลูกศิษย์เพียงรูปเดียวที่เคยปฏิบัติใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปรมาจารย์สายกัมมัฏฐาน และเป็นหนึ่งในพระมหาเถระอาวุโสที่เคยร่วมสมัยหลวงปู่มั่นที่ปัจจุบันเหลือเพียง 7 รูปเท่านั้น
 
24 มีนาคม 2554 , 17:00 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่