ประเพณีบูชาเสาอินทขิลหรือประเพณีใส่ขันดอก ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางประชาชนไปร่วมงานจำนวนมาก

  
     ประเพณีบูชาเสาอินทขิลที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประเพณีเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 12 ค่ำเดือน 8 เหนือ ถือเป็นวันเข้าอินทขิล ได้มีขบวนแห่พระพุทธรูปฝนแสนห่า รอบเมืองไปสิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานเสาอินทขิล และเป็นสถานที่จัดงาน โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองเป็นประจำทุกปี เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน โดยปีนี้วันเข้าอินทขิลตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำเดือน 8 เหนือ และออกอินทขิลในวันขึ้น 4 ค่ำเดือน 9 เหนือ หรือเรียกกันว่าเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก โดยมีความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณว่า หากสมณชีพราห์มได้สวดมนต์สมโภชเจ้าเมืองพาเอาไพร่ฟ้าราษฎร นำดอกไม้ธูปเทียนไปเคารพสักการะเสาหลักเมือง จะทำให้อารักษ์เทวดาประจำเมืองพึงพอใจและอวยพรให้มีความสุขสวัสดี บ้านเมืองเกิดความร่มเย็น ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงทำพิธีเซ่นไหว้ประจำทุกปี เรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีบูชาเสาอินทขิล หรือ ประเพณีใส่ขันดอก โดยชาวเมืองเชียงใหม่จะนำดอกไม้ ธูปเทียน น้ำขมิ้น ส้มป่อย ใส่พานหรือภาชนะไปสระสรง สักการบูชา และงานมีการละเล่นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน สมโภชตลอดงาน
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่