ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก บางตา

  
     ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่บางตา คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในคืนนี้
บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่คึกคักเท่าที่ควร ทั้งนี้พบประชาชนทยอยไปใช้สิทธิลงคะแนนอย่างบางตาตั้งแต่เช้า จนใกล้ถึงเวลาปิดหีบเลือกตั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นสังคมเมือง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อทดแทนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลชุดเก่าที่หมดวาระลง มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน ประกอบด้วยเบอร์ 1 นายประสาน เจนร่วมจิต จากกลุ่มคนฮักจ๊างเผือก และเบอร์1 นายคเชน เจียกขจร จากลุ่มช้างเผือกคุณธรรม เพื่อแทนนางสาวทัศนีย์ บุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีคนเก่าที่ครองตำแหน่งจนครบวาระ 2 สมัย เทศบาลตำบลช้างเผือกมี 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครเข้าชิงชัยรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจำนวน 25 คน เขต 1 จำนวน 13 คนและเขต 2 จำนวน 12 คน มีประชากรจำนวนกว่า 9 พันคน แต่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนกว่า 7 พันคน โดยจะใช้โรงพลศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนาเป็นสถานที่นับคะแนน และขอสนับสนุนกำลังทหารมาช่วยในการนับคะแนนครั้งนี้ด้วย คาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการกลางดึกวันนี้
 
27 มีนาคม 2554 , 14:19 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่