ส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นกว่าล้านเจ็ดแสนบาท

  
     หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นกว่าล้านเจ็ดแสนบาท
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ได้รวบรวมกว่า 1 ล้าน 7 แสนบาท ส่งมอบผ่านนายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ บริเวณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจาก 8 สถาบันการศึกษา พร้อมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบเงินบริจาค รวมกับเงินที่ได้รับบริจาคจากนักท่องเที่ยวถนนคนเดินราชดำเนิน ซึ่งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่กล่าวแสดงความขอบคุณแทนชาวญี่ปุ่นต่อน้ำใจของชาวไทยและชาวล้านนาที่เป็นมิตรแท้ในยามทุกข์ยาก ดังสุภาษิตเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
นอกจากนี้ยังมีสมาคมชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่รวบรวมเงินบริจาคจากชาวญี่ปุ่นในเชียงใหม่อีกเกือบสองแสนบาทร่วมบริจาคด้วย โดยในต้นเดือนเมษายนนี้ นายโทโมฮารุ เอบีฮาระ ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น จะเดินทางไปยังเมืองเชนได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย ในการนี้นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินสนับสนุนการเดินทางจำนวน 30,000 บาท
 
27 มีนาคม 2554 , 21:27 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่