ระวังพายุฝนฟ้าคะนองและอาจมีลูกเห็บตกได้บางวันในเดือนเมษายน

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนระวังพายุฝนฟ้าคะนองและอาจมีลูกเห็บตกได้บางวันในเดือนเมษายน ซึ่งอากาศจะร้อนและแห้งแล้งเกือบทั้งเดือน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ช่วงวันที่ 30 มีนาคม–3 เมษายน 2554 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นและจะฝนลดน้อยลงในระยะนี้เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้ง เพราะอาจเปียกฝนเสียหายได้ นอกจากนี้ควรเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ ในช่วงต่อไป
สำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศเดือนเมษายน 2554 ลักษณะทั่วไป ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อน ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน ทำให้มีอากาศแห้ง ร้อนอบอ้าว ในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว(หมอกแดด)เกือบตลอดวัน และเมื่อมวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุมเป็นครั้งคราว และ บางช่วงจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือ จะเกิดสภาพอากาศแปรปรวน พายุฤดูร้อน ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้ เดือนนี้ อุณหภูมิมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
ข้อควรระวัง อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และพายุฤดูร้อนระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุม จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ ตลอดจนยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ซึ่งทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ อากาศเป็นพิษ และทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ และมะเร็งปอดได้ ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกลางวัน อากาศแห้ง ร้อนอบอ้าวและมีหมอกแดดทั่วไป และ เกิดพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางวัน
 
30 มีนาคม 2554 , 11:11 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่