สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดพบปะสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
     สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดพบปะสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานด้านประชาสัมพันธ์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดพบปะสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ สภาที่ปรึกษาฯ พบสื่อมวลชน 4 ภูมิภาค โดยมีนายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ รับฟังข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนภาคเหนือเพื่อร่วมสนับสนุนการทำงาน ในงานมีการเสวนาความร่วมมือระหว่างสภาที่ปรึกษากับสื่อมวลชน โดยนายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย นางพรสวรรค์ ศิริอินทราทร 4 ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา และนายชัชวาลย์ ศรีวชิราวัฒน์ ประธานคณะทำงานสื่อสารกับสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีสื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
หน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาบังคับใช้ โดยจะเป็นหน่วยงานอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 
30 มีนาคม 2554 , 11:40 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่