จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน "สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่" สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ล้านนา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยจัดพิธี "สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่" วันที่ 15 เมษายน 2554 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามอวดสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่โดยหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ได้ร่วมกันจัดพิธี “รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่” ในวันที่ 15 เมษายน เป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนเป็นที่กล่าวขวัญ และชื่นชมของ ผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็น “สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีขบวนแห่จากสี่แยกกลางเวียงไปตามถนนราชดำเนิน ผ่านประตูท่าแพ จนถึงพุทธสถาน เลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญประเทศ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีขบวนแห่เครื่องดำหัว หมากสุ่ม หมากเบ็ง ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน จาก 25 อำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสำนักงานเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "ประเพณีสะรีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่" ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2554 ณ บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขี่รถถีบก๋างจ้อง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขนทรายเข้าวัด การแสดงพื้นเมือง การสาธิตศิลปะพื้นบ้าน การเล่นน้ำสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองรอบคูเมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองอาหารนานาชาติ ทั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0-5324-8604, 0-5324-8607 หรือ www.songkran.net
ทางด้านนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงาน “ประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่” ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2554 โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีล้านนา การจัดงานในปีนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “สืบสาน ต๋ามฮอย ย้อนรอย ปีใหม่เมือง” โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวให้งดดื่มเหล้า โดยเฉพาะบริเวณถนนรอบคูเมือง ถนนท่าแพและถนนราชดำเนิน ส่วนในเรื่องอื่น ๆ นั้นจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนห้ามใช้ เครื่องขยายเสียงเปิดเพลงหรือโฆษณาเหล้าเบียร์หรือจัดให้เป็นที่มั่วสุมของวัยรุ่น
ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยจะมีการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลเทศกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่ออกตรวจอย่างเข้มงวด โดยงานบรรเทาสาธารณภัยจะดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตามจุดที่กำหนด โดยจะมีการปรับลดกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาลง แล้วจะมีการเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาให้มากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองและพูดภาษาคำเมืองตลอดช่วงการจัดงานด้วย
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป และเชิญชวนร่วม “สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่” ในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 
30 มีนาคม 2554 , 16:56 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ราตรี จักรแก้ว ส.ปชส.เชียงใหม่