รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2011

  
    รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2011 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้ผู้บริหารของจังหวัดเห็นความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งผลดีกับจังหวัดเชียงใหม่เอง
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษา และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นงานระดับ A2B1 ล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 838 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดงานดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร
ล่าสุดการติดตามงานได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การปรับปรุงอาคารสถานที่และการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ สำหรับการปรับปรุงอาคารสถานที่ ประเด็นนี้พบว่าล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งคณะกรรมการจะเร่งรัดติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ด้านการบริหารจัดการขณะนี้กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างขั้นตอนการหาผู้รับจ้างดำเนินการ ซึ่งจะมีการประมูลผ่านระบบ อี-ออคชั่น 12 เมษายนนี้ ขณะนี้ได้มีหนังสือเชิญประเทศต่างๆ ทั่วโลก 30 ประเทศ มีประเทศที่ตอบรับแล้ว 13 ประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญทูตานุทูตมาร่วมรับฟังโครงการ อีกทั้งจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังสถานทูตและกงสุลต่างประเทศทั่วโลกแล้ว ส่วนของสวนองค์กร มีหน่วยงานและองค์กรตอบรับ 20 องค์กร เป็นหน่วยงานใหม่ 6 องค์กร
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ให้ความสำคัญกับงานนี้มากเท่าที่ควร จึงอยากจะชี้ให้เห็นว่า การเลือกสถานที่จัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน จึงอยากให้เห็นความสำคัญและขอความร่วมมือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนให้ความสำคัญกับงานดังกล่าวด้วย
สำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 28 เมษายนนี้ โดยล่าสุดคณะทำงานได้นั่งรถรางลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารสถานที่จัดงานด้วย
 
31 มีนาคม 2554 , 13:51 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่