พลังมวลชนถึงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีแล้ว

  
     พลังมวลชนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือทยอยเดินทางมาถึงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อชมคอนเสิร์ตร้อยใจรัก the harmony of love แล้ว
พลังมวลชนจำนวนมาก จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เดินทางมาร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตร้อยใจรัก the harmony of love ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ โดยพบว่าจุดจอดรถต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ ทั้งที่สนาม ป.พัน7 สนามกองพันพัฒนาภาค 3 และบริเวณด้านหน้าด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือทยอยเดินทางมาถึงแล้ว ทุกคนต่างสวมเสื้อสีชมพูมาร่วมแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ตร้อยใจรัก the harmony of love ซึ่งสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 และภาค 6 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า โดยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักจัดงานดังกล่าว เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในงานดังกล่าว จะมีการบรรเลงโดยวงดุริยางค์เฉพาะกิจขนาดใหญ่ ทั้งดุริยางค์ตำรวจและสถาบันการศึกษา และศิลปินล้านนารวมกว่า 700 ชีวิต โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดงานดังกล่าว 5 แห่ง มีที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร โดยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก เป็นงานใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จัดขึ้น และเป็นงานเทิดพระเกียรติงานแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปีนี้
 
31 มีนาคม 2554 , 20:19 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่