จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 พร้อมมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 8 คน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ และถวายเครื่องราชสักการะดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประธานฝ่ายสงฆ์อัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราช ที่ประทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ต่อด้วยประธานอ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2553 จำนวน 8 คน ได้แก่ นายประสิทธิ์ นาคมูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 นางปรารถนา ลีนะศิริมากุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์ นางณิชพลัฏฐ์ ทองสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 นายวิสูตร์ เจริญเมืองมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง นางกรรณิกา ชะลอ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถานีอนามัยแม่ฮัก อ.สันทราย นายธนา ต.เจริญ ลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสารภี และนายอนันต์ ชุ่มใจ พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553 จำนวน 4 คน ซึ่งจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2553 จะได้รับรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดร้องอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 นายแพทย์ชูพงศ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลฝาง นายกฤษติกร บวรคุณานนท์ พนักงานพิมพ์ระดับ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และนายบุญเสริม ไคร้งาม พนักงานธุรการ โรงพยาบาลนครพิงค์
 
31 มีนาคม 2554 , 21:38 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่