เชียงใหม่ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2554 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานจำนวนมาก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และการถวายราชสดุดี
วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทั้งด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมายตลอดเวลา 27 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์ อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยถึงขณะนี้ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์คือ "เงินถุงแดง" ที่ได้ทรงโปรดฯ พระราชทานไว้ ก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินในการกอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วน และรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ ไว้ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ หน้าวัดราชนัดดาราม และในปี พ.ศ. 2541 ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และได้มีการประกอบพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 31 มีนาคม คือ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" มาจนถึงปัจจุบัน
 
31 มีนาคม 2554 , 21:40 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่