งานสืบสานล้านนา ภูมิปัญญาร่วมสมัย ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
    งานสืบสานล้านนา ภูมิปัญญาร่วมสมัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมือง
งานสืบสานล้านนา ภูมิปัญญาร่วมสมัย จัดระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2554 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาภายในงานนำเสนอเรื่องราวความเป็นล้านนาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนับเป็นงานที่ผสมผสานวัฒนธรรมเดิมสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่เพื่อคงความงดงามแห่งมนต์เสน่ห์ของเมืองเหนือให้เยาวชนรุ่นใหม่ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง ของเล่นพื้นเมือง เครื่องปั้นดินเผา การสาธิตงานหัตถกรรมและศิลปะจากศิลปินและสล่าพื้นเมือง ในงานยังได้จัดกิจกรรมร่วมรำลึก10 ปี จรัล มโนเพชร และการแสดงพื้นเมืองรวมทั้งการสรงน้ำพระ ซึ่งถือเป็นงานแรกของเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ที่นำเอาความเก่าแก่ของวัฒนธรรมล้านนามาแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสในบรรยากาศกาดหมั้วครัวเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าชนรุ่นหลังควรภาคภูมิใจในความเป็นล้านนา ทั้งการพูดจาภาษาคำเมือง แต่งกายพื้นเมือง มีน้ำใจงดงาม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อความเท่าทันและสามารถนำมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่าผสมผสานกันอย่างลงตัว
ขณะที่เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าคนรุ่นใหม่ไม่ควรละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและควรใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า ใหม่ก็เอา เก่าก็บ่ละ ซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาความเป็นล้านนาในงานสืบสานล้านนา ภูมิปัญญาร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายนนี้
 
1 เมษายน 2554 , 16:44 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปิ่นปินัทธ์ สวท. เชียงใหม่