เชียงใหม่เปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%

  
    จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่และลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน
จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 1 เมษายน 2554 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ พิธีมอบธงสัญลักษณ์แก่ผู้แทนใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรณรงค์ในพื้นที่ของตนต่อไป การปล่อยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์และรถประชาสัมพันธ์โครงการ พิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ และการจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาย่อมเยา
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและปลูกจิตสำนึกผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกำหนดเป็นกฎหมายอย่างแท้จริงและต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางท้องถนนตามปฏิญญามอสโกที่ประเทศทั่วโลกได้ดำเนินการ มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนครึ่งหนึ่ง
 
1 เมษายน 2554 , 17:02 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่