จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (RDC 2011) ระดับภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (RDC 2011) รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และเครือข่ายสถาบันการศึกษา 4 ภาค โดยการสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และบริษัท ทิพย์พัฒนอาร์เขต จำกัด ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC2011 ระดับภูมิภาค ในโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (Robot Design Contest 2011,RDC2011) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยจากระดับภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ (RDC2011) ในระหว่างวันที่ 9-28 พฤษภาคม 2554 และการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon 2011 ระหว่างวันที่ 25กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2554 ณ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์กลางภาคเหนือ ในการจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC 2011 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2554 โดยจะจัดพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC 2011 ระดับภูมิภาค ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานจะมีการแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และมอบป้ายตัวแทนทีมที่เข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ
 
1 เมษายน 2554 , 18:03 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่