เชียงใหม่พร้อมจัดงานสืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3 เสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 นี้

  
    สมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแล้วสำหรับการจัดงานสืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3 เสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 นี้ 14.30 น. ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว โดยมีการถ่ายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ตลอดงาน
นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านนา ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมีความสวยงามเป็นเสน่ห์ดึงดูดอาคันตุกะจากต่างแดน ให้เดินทางมาชื่นชมอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา วัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างของล้านนาได้ถูกละเลยหรือปรับเปลี่ยนไป ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หรืออาจเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง หากสิ่งดีๆ หลายอย่างได้สูญหายไปกับกาลเวลา
สมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดงาน สืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2554 นี้นับเป็นครั้งที่ 3 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และในปีนี้ยังกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยอีกด้วย
กิจกรรมสำคัญภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาควิชาการ เป็นการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ อัตลักษณ์ล้านนา ต่อการท่องเที่ยว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการเสวนาหัวข้อ อัตลักษณ์ล้านนาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมล้านนา ภาคการแข่งขัน เป็นการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นเมือง ได้แก่การแข่งขันตำน้ำพริกหนุ่มและทำแกงอ่อมหมู และภาคการประกวด เป็นการประกวดแม่ญิงล้านนาแต่งหย้องปื๊นเมืองงาม โดยสาวงามที่เป็นผู้มีความงามแบบธรรมชาติ นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมงาม 10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน ที่แต่งกายงาม จะมีแมวมองคัดเลือกให้รับรางวัล ป้อจายหล่อแม่ญิงงาม และที่สำคัญ จะมีการมอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลที่อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ราย โดยมีกำหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 14.30-18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยจะมีการถ่ายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz ไปจนถึงเวลา 18.00 น.
 
1 เมษายน 2554 , 18:04 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่