รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ชมรม สมาคม สโมสร และประชาชนชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประกอบพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทางศาสนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด แล้วกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ต่อด้วยการแสดงดนตรีไทยพิลาสเฉลิมราชกุมารี 2 เพลง คือเพลงโหมโรงเทิดไท้ สธ และเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระองค์มีพระปรีชาสามารถหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งได้ทรงนำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายโครงการ ซึ่งโครงการระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคคลอย่างสมบูรณ์
 
2 เมษายน 2554 , 12:54 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่