จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมทำความสะอาดคูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมทำความสะอาดคูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2554
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตามโครงการคูเมืองสะอาดต้อนรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 2 เมษายน 2554 ณ ลานข่วงประตูท่าแพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และเพื่อเป็นการพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่รอบคูเมืองให้สะอาดและสวยงาม ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง
นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมืองให้สะอาด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้ด้วยความสบายใจ สนุกสนาน และปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ
สำหรับโครงการคูเมืองสะอาดต้อนรับวันสงกรานต์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การพ่นคลอรีนเพื่อปรับสภาพน้ำคูเมือง การฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้า การเก็บขยะและใบไม้ในคูเมือง และการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมือง
 
2 เมษายน 2554 , 13:05 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่