งานสืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3

  
     สมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3 มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย
นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน สืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา ครั้งที่ 3 และเปิดงานกาดหมั้วครัวฮอม ซึ่งสมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านนา ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์ให้คงอยู่ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วย และที่สำคัญ มีการมอบรางวัลหน่วยงานและบุคคลที่อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่องจำนวน 6 ราย โดยการจัดงาน สืบฮีต สานฮอย สานฝันวัฒนธรรมล้านนา สมาคมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2554 นี้นับเป็นครั้งที่ 3 และได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดมา
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ อัตลักษณ์ล้านนา ต่อการท่องเที่ยว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การเสวนาหัวข้อ อัตลักษณ์ล้านนาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมล้านนา การแข่งขันการประกอบอาหารพื้นเมือง ได้แก่การตำน้ำพริกหนุ่มและทำแกงอ่อมหมู และการประกวดแม่ญิงล้านนาแต่งหย้องปื๊นเมืองงาม โดยสาวงามที่เป็นผู้มีความงามแบบธรรมชาติเข้าร่วมการประกวด นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมงาม 10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน ที่แต่งกายงาม ยังได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ป้อจายหล่อแม่ญิงงามอีกด้วย ทั้งนี้ ในการจัดงานได้มีการถ่ายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz เวลา 15.00-18.00 น.
 
2 เมษายน 2554 , 21:35 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่