เดือนมีนาคมถึงเมษายน ปีนี้ พบผู้ป่วยที่อาจกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่สูงเกือบ 6 หมื่นคนแล้ว

  
     เดือนมีนาคมถึงเมษายน ปีนี้ พบผู้ป่วยที่อาจกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่สูงเกือบ 6 หมื่นคนแล้ว ขณะที่ยังไม่มีวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานแม้แต่วันเดียว
ศูนย์สื่อสารสาธารณะหมอกควันเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่าและสถานการณ์คุณภาพอากาศล่าสุด ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2554 มีผู้ป่วยได้รับผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ไฟป่า จากโรงพยาบาล 3 แห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 4 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 59,643 คน โดยโรคต่าง ๆ ที่พบมีทั้งโรคหัวใจทุกชนิด โรคทางเดินหายใจ โรคเยื่อบุตาอักเสบทุกชนิด และโรคผิวหนังอักเสบทุกชนิด ขณะที่ยังไม่พบวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานแม้แต่วันเดียวในปีนี้
สำหรับข้อปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ ควรฉีดพ่นน้ำบริเวณรอบ ๆ บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อให้ละอองน้ำช่วยชะล้างปริมาณฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในชั้นบรรยากาศ ช่วยกันรณรงค์ไม่ก่อมลพิษทุกชนิด โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เพื่อลดการก่อมลพิษ กรณีพบเห็นการเผา แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 053-409345 กรณีพบเห็นรถควันดำแจ้งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สายด่วน 1589
 
3 เมษายน 2554 , 15:50 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่