องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ย้อนยุค 4 เส้นทางหลัก

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการจัดงานสงกรานต์ย้อนยุค 4 เส้นทางหลักทั้งในเมืองและเขตติดต่อเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการจัดงานมหาสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและชายขอบเมือง ที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงง่าย โดยร่วมกับเทศบาลต่าง ๆ จัดสงกรานต์ย้อนยุค 4 เส้นทางหลักประกอบด้วย ถนนเส้นทางต้นยาง อำเภอเมือง - อำเภอสารภี ไปจนถึงจังหวัดลำพูน ปีนี้จัดเป็นปีที่สองแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดบนถนนสายวัฒนธรรม สันกำแพง –บ่อสร้าง และเส้นทางหางดง-สันป่าตอง โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานมหาสงกรานต์ปีนี้ให้ยิ่งใหญ่ โดยการเล่นสาดน้ำสงกรานต์สนุกสนานจะทำได้ในเส้นทางรอบคูเมือง ส่วนถนนท่าแพ ตั้งแต่สะพานนวรัฐไปจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จะจัดสงกรานต์แบบย้อนยุค ให้ประชาชนร่วมงานแต่งกายพื้นเมือง ในบรรยากาศสงกรานต์ล้านนา ตกแต่งวัดต่าง ๆ 9 วัด เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าปีนี้ก็เหมือนปีที่ผ่านมาที่จะจัดสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์และจะไม่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง และจะขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ควบคุมในเรื่องการแต่งกายและการเต้นยั่วยุ เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วบริเวณงาน
 
3 เมษายน 2554 , 15:52 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่