ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเผยห่วงภาษาคำเมืองจะหมดไปในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่

  
    ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเผยห่วงภาษาคำเมืองจะหมดไปในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ เนื่องจากเด็กไม่นิยมพูดภาษาคำเมือง
นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เปิดเผยว่า สิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาในปัจจุบัน คือ ภาษาคำเมืองหรือภาษาเหนือ เพราะเด็กรุ่นใหม่มักไม่นิยมพูดภาษาดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องล้าสมัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากคนในครอบครัวไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก และโรงเรียนไม่มีการบรรจุการเรียนการสอนภาษาคำเมือง รวมทั้งไม่ค่อยมีการนำเสนอภาษาคำเมืองผ่านสื่อมวลชนเท่าที่ควร ทำให้หลายฝ่ายในสังคมกังวลว่า วัฒนธรรมภาษาคำเมืองอาจจะหายไปในไม่ช้า ทั้งนี้วัฒนธรรมล้านนาอื่นๆ เช่น การแต่งกายพื้นเมือง อาหารภาคเหนือ ยังสามารถพบเห็นกันได้ แต่ภาษาคำเมืองเป็นภาษาที่ต้องมีการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กจึงจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้น ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสนับสนุน หล่อหลอม ร่วมมือกันและปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงจะสามารถสืบต่อไปได้ เพื่อให้ภาษาคำเมืองเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองเชียงใหม่สืบไป
ภาษาคำเมืองหรือภาษาเหนือ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ภาษาถิ่นพายัพ เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และน่าน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีสำเนียงภาษาที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติ
 
4 เมษายน 2554 , 17:25 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่