หลายหน่วยงานทั้งคณะสงฆ์และองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 4 จังหวัดภาคเหนือ

  
     พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า จากกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัยและลำปาง ตามที่ทราบข่าวทั่วไปนั้นคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมใจกันร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบภัย โดยตั้งจุดรับบริจาคที่วัดบุพพาราม วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด วัดโลกโมฬี วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดสวนดอก วัดสันป่าข่อย และวัดเจ้าคณะอำเภอทุก ๆ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จะรวบรวมนำสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในขณะนี้ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5327-6771 และ 0-9999-3975 ขณะที่พบว่าองค์กรเอกชนหลายแห่งในเชียงใหม่ได้ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือเช่นกัน
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่