ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ ขอให้ชาวเชียงใหม่ เล่นสงกรานต์ภายใต้กรอบวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

  
    ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ ขอให้ชาวเชียงใหม่ เล่นสงกรานต์ภายใต้กรอบวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเคารพในวัฒนธรรมประเพณีล้านนาด้วย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ทั้งสาระ ทั้งความสุข และความประทับใจกลับไป ในงานจะได้มีโอกาสได้เห็นการแต่งกายชุดพื้นเมือง ใช้ภาษาพื้นเมือง กิริยามารยาทงดงามอ่อนช้อย การเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสตามประเพณี ชาวเชียงใหม่ควรภาคภูมิใจในบ้านเกิด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีควรจะให้เกียรติ เคารพ ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ไม่ใช่มุ่งหวังการทำสงครามน้ำ โดยปีนี้ขอความร่วมมือไปทั้งภาครัฐ เอกชน ให้ควบคุม ไม่ให้มีการแต่งกายล่อแหลม เต้นยั่วยุ เนื่องจากเป็นการทำลายวัฒนธรรมล้านนาของเชียงใหม่ สำหรับเทศกาลสงกรานต์ล้านนาวันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์วันสังขารล่องชาวล้านนานิยมจุดประทัดไล่สังขาร ในวันที่ 14 เมษายน เป็นวันเนา หรือ วันเน่า" เป็นวันจับจ่ายซื้อของจำเป็นต้องใช้ในประเพณีปีใหม่วันนี้ห้ามพูดจาหยาบคายมิฉะนั้นปากจะเน่าเหม็นไปตลอดปี วันที่ 15 เมษายน "วันพญาวัน" เป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปี มีกิจกรรมตามความเชื่อในวิถีชีวิต ความเชื่อในพิธีกรรม ไสยศาสตร์ชาวล้านนาจะไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และขนทรายเข้าวัด วันที่ 16 เมษายน "วันปากปี" กิจกรรมเริ่มที่วัดของแต่ละหมู่บ้าน มีการบูชาข้าวลดเคราะห์ วันที่ 17 เมษายน "วันปากเดือน และวันปากวัน" ไปดำหัวผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ ชาวล้านนานิยมเข้าวัดทำบุญและนิยมรับประทานแกงขนุนซึ่งเชื่อว่าจะมีคนเกื้อหนุนตลอดทั้งปี
 
4 เมษายน 2554 , 17:36 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่