4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบวิกฤติปัญหาหมอกควันเกินมาตรฐานเป็นครั้งแรกในรอบปี

  
     4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบวิกฤติปัญหาหมอกควันค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินมาตรฐานเป็นครั้งแรกในรอบปี
มลพิษหมอกควันเริ่มส่งผลกระทบภาคเหนือแล้ว ล่าสุดพบว่าจังหวัดเชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอนและพะเยา มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่จังหวัดพะเยาสูงสุด 145.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน 139.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 129.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและจังหวัดเชียงราย 128.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศยังไม่สูงเกินมาตรฐานแม้แต่วันเดียว อย่างไรก็ตามท้องฟ้าเหนือเชียงใหม่เริ่มสังเกตได้ด้วยตาเปล่าว่ามีฟ้าหลัว
ข้อมูลจากศูนย์สื่อสารสาธารณะหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2554 มีผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันและไฟป่าจำนวน 57,566 คนแล้ว จึงขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งทุดชนิด เพิ่มความชื้นให้อากาศ ฉีดพ่นน้ำรอบบ้านหรือที่ทำงาน และตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ทุกชนิด
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
5 เมษายน 2554 , 19:11 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่