กรณีโค กระบือล้มตายจำนวนมากในอำเภออมก๋อย สาเหตุหลักมาจากอากาศเปลี่ยนแปลงและระบบการเลี้ยงในป่า ล่าสุดเวสป้าเตรียมเข้าตรวจสอบ

  
     ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงกรณีโค กระบือล้มตายจำนวนมากในอำเภออมก๋อย สาเหตุหลักมาจากอากาศเปลี่ยนแปลงและระบบการเลี้ยงในป่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่องค์การพิทักษ์สัตว์โลกเตรียมเข้าตรวจสอบในพื้นที่
นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงกรณีข่าวโค กระบือในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ล้มตายจำนวนมากว่า ข่าวดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในตัวเลข จำนวนโค กระบือที่ล้มตายจริง ๆ มีประมาณ 400 ตัว นอกนั้นสูญหายไป ไม่ถึงสองพันตัวดังที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ โดยสาเหตุหลักจากการเข้าตรวจสอบในพื้นที่พบว่าโคกระบือที่ล้มตายเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งมีอากาศร้อนอบอ้าวก่อนหน้านั้น และมีฝนตกลงมาต่อเนื่องสามวันหลังจากนั้นอากาศหนาวจัด ร่างกายของสัตว์ปรับตัวไม่ไหว จึงได้เสียชีวิตจากความหนาวเย็น จากการส่งซากตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิจัยและพิสูจน์สัตว์ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พบเชื้อสเตปโตรคอคคัส และสเตปฟิโลคอคคัส ซึ่งจะมีในสัตว์เท้ากีบทุกตัวเป็นปกติ และพบอาการปอดบวมชื้น เนื่องจากชาวเขาเผ่าปาเกอะญอนิยมเลี้ยงแบบปล่อยเข้าป่า ไม่มีโรงเรือน จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านให้นำสัตว์มาไว้ในโรงเรือนและให้ความอบอุ่นโดยการก่อกองไฟให้ผิง และให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับค่าชดเชยในรายที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ส่วนรายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ให้ขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อจะได้รับค่าชดเชยกรณีเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน โดยขอยืนยันว่าโค กระบือที่ตายทั้งหมดไม่ได้เป็นโรคระบาดแต่อย่างใด
วันที่ 6 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่จากองค์การพิทักษ์สัตว์โลก หรือเวสป้า จะเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตของโคกระบือดังกล่าวและเข้าให้ความรู้กับชาวบ้านด้วย สำหรับเหตุดังกล่าวมีที่อำเภออมก๋อยมากที่สุด ขณะเดียวกันก็พบที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากมีโค กระบือตายด้วยสาเหตุดังกล่าวนับร้อยตัว ส่วนที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ก็พบมีโค กระบือตาย 12 ตัวในช่วงดังกล่าว
 
5 เมษายน 2554 , 19:12 น. , อ่าน 1287  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่