พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์

  
     พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตรยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จพระมหากษัตรยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างมหานคร ด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมสืบทอดสันตติวงศ์ต่อมาถึง 9 รัชกาล ทรงเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทั้งชาติให้ตั้งมั่นในความสามัคคี โดยไม่เลือกฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อทำนุบำรุงบ้านเมือง ให้เป็นปึกแผ่น มั่นคง พัฒนาสถาพร เทียบเท่าอาณาอารยะ และนำพาประเทศสู่ความเป็นสากลตราบเท่าทุกวันนี้
 
6 เมษายน 2554 , 13:21 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่