กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้หยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้หยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเดินทางกลับเยี่ยมครอบครัว
นายสีหศักดิ์ ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้หยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเดินทางกลับเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเองในช่วงวันหยุดต่อเนื่องกัน ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2554 เพื่อเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวและภูมิลำเนาของตนเองในช่วงวันหยุดต่อเนื่องกันและร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกัน โดยขอให้นายจ้างพิจารณาจัดให้วันพุธที่ 13 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554 เป็นวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์แก่ลูกจ้าง สำหรับงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะให้ทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้างและในวันทำงานต่อไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการทำงานของวันทำงานล่วงเวลามาแล้ว ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทางและขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
6 เมษายน 2554 , 13:54 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่