เทศบาลนครเชียงใหม่จัดการฝึกซ้อม พร้อมรับมือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่จัดการฝึกซ้อม พร้อมรับมือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว ณ โรมแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ โดยมีการจำลองสถานการณ์ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง ที่ทุกฝ่ายต่างร่วมมือกันเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้สาธิตกระโดดมายังถุงลมเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย พร้อมมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผนป้องกันแผ่นดินไหวรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ควรวิ่งหนีแต่ควรหาที่หลบที่มั่นคงและปลอดภัยก่อน ต้องตั้งสติไม่ตื่นกลัว ปิดสวิตซ์ไฟ ปิดแก๊ส ให้เรียบร้อยเนื่องจากอาจเกิดอัคคีภัยตาม สำหรับเชียงใหม่ มีรอยเลื่อนที่มีพลังคือ รอยเลื่อนแม่จัน และแม่ทา และยังมีรอยเลื่อนย่อยอีก 2 แห่ง คือรอยเลื่อนแม่วัง และแม่เมย โดยมีพื้นที่ที่รอยเลื่อนพาดผ่าน 12 อำเภอ 35 ตำบล 174 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องระวังทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เบื้องต้น
 
7 เมษายน 2554 , 16:35 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่