เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศความพร้อมน้ำคูเมืองใสสะอาดสามารถเล่นสงกรานต์ได้

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศความพร้อมน้ำคูเมืองใสสะอาดสามารถเล่นสงกรานต์ได้ ก่อนหน้านี้ส่งตรวจพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจสอบสภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ โดยได้ทดลองนำน้ำดังกล่าวล้างหน้า เพื่อแสดงความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเล่นสาดน้ำสงกรานต์บริเวณคูเมือง ว่าน้ำดังกล่าวสะอาด สามารถใช้เล่นสงกรานต์ได้ โดยไม่มีอันตราย ก่อนหน้านี้ได้ส่งตรวจพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วพบว่าอยู่ในระดับ 2-3 จากทั้งหมด 5 ระดับซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยใช้เล่นสงกรานต์ได้ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำสารส้มโรยให้ใสและคลอรีนฆ่าเชื้อโรค และเปิดน้ำพุเพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศ ขณะนี้นำในคูเมืองปริ่มตลิ่ง สวยงามและใสสะอาดพร้อมรองรับเทศกาลสงกรานต์แล้ว
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่แต่งกายไม่สุภาพหรือเต้นยั่วยุ เพื่อการเล่นสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม และขออย่านำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทุ่นที่ลอยไว้ในคูเมือง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ประดับตกแต่งเมืองไปเป็นของส่วนตัว ซึ่งขณะนี้รอบคูเมืองเชียงใหม่ได้ประดับตกแต่งเมืองรับเทศกาลสงกรานต์แล้ว
 
7 เมษายน 2554 , 17:01 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท –ปิ่นปินัทธ์ สวท.เชียงใหม่