สำนักงานสถิติเชียงใหม่จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานจากผู้ประกอบการ

  
    สำนักงานสถิติเชียงใหม่จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานจากผู้ประกอบการ เพื่อทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยนำไปจัดทำสถิติในการพัฒนาประเทศ
นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 โดยสถิติจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ 48 คนในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ประกอบการทุกอำเภอในจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ชื่อเรียกแทนตัวเองว่า คุณมาดี พร้อมมีบัตรประจำตัวแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาประเทศ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 และมีผู้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากหลายหน่วยงานเพื่อคำนวณหาความคาดเคลื่อนทางสถิติ ซึ่งความคาดเคลื่อนทางสถิติจะอยู่ที่ร้อยละ 5-7 เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2554 ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 80,000 แห่ง
สำหรับปี 2554 ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเก็บข้อมูลพื้นฐานจากผู้ประกอบการเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ส่วนในปี 2555 จะเก็บข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เช่น รายรับรายจ่าย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมายและไม่โยงใยเรื่องภาษี
 
8 เมษายน 2554 , 15:39 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่