เชียงใหม่ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่เดินบนถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์และดอยอ่างขาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พลตำรวจตรีสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2554 มีวันหยุดราชการและภาคเอกชนต่อเนื่องหลายวัน ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวเพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาจราจรบนถนนสายสำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะจะมีรถบัสโดยสารขนาดใหญ่และรถบัสโดยสารสองชั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางด้วยความปลอดภัยและสะดวกในการจราจร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๕๒๒ กำหนดห้ามรถบัสโดยสารขนาดใหญ่และรถบัสโดยสารสองชั้น เดินทางบนถนนบางสายในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2554 ถนนขึ้นดอยสุเทพตลอดสาย ถนนขึ้นดอยอินทนนท์ และถนนขึ้นดอยอ่างขาง และกำหนดให้รถทุกชนิดขึ้น – ลง ตามเวลา บนถนนศรีวิชัย ถนนขึ้นดอยสุเทพเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2554 โดยกำหนดเวลาขาขึ้น เวลา 06.00 – 09.00 น. และ 12.30–15.00น. ส่วนเวลาขาลงเวลา 09.30-12.00 น. และ 15.30-18.00 น.
และเพื่อให้การจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างคล่องตัว ในช่วงที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ ขบวนแม่หญิงขี่รถถีบกางจ้อง ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัดและแห่ไม้ค้ำ ขบวนรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในระหว่างเทศกาล ฯ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมงานและร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในห้วงเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงได้ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามทุกชนิดเดิน หยุดหรือจอด บนถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 11– 15 เมษายน 2554
 
8 เมษายน 2554 , 15:45 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่