ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มรถ 200 เปอร์เซ็นต์รับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเพิ่มรถ 200 เปอร์เซ็นต์รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่
นายนันทพงษ์ เชิดชู ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังเริ่มต้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินมาตรการตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ โดยจะมีเครื่อง Zero Alcohol ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในคน โดยจะไม่มีความคลาดเคลื่อนเหมือนใช้เจ้าหน้าที่วัด พร้อมเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร โดยได้เพิ่มจำนวนรถโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เป็น 200 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าปกติ 2 ถึง 3 เท่าตัว
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ปีนี้คาดการณ์ยากว่านักท่องเที่ยวจะมาจำนวนมากหรือน้อยเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ และภัยพิบัติสึนามิและแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสาร มีสถานีขนส่งสองแห่งคือที่สถานีขนส่งอาเขต และสถานีขนส่งช้างเผือก จะมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเวลา กรณีมีปัญหาเรื่องการเดินทางสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
8 เมษายน 2554 , 15:55 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่