การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ติดตั้งประปาหยอดเหรียญให้ประชาชนใช้เล่นน้ำสงกรานต์

  
    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ติดตั้งประปาหยอดเหรียญให้ประชาชนใช้เล่นน้ำสงกรานต์ รายได้จะรวบรวมไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำประปาหยอดเหรียญ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ได้ติดตั้งประปาหยอดเหรียญจำนวน 15 จุด บริเวณข่วงประตูท่าแพ ถนนท่าแพ และหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว และจุดบริการน้ำดื่มฟรีจำนวน 5 จุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้น้ำสะอาดในการเล่นสงกรานต์ เพียงหยอดเหรียญ 1 บาทจะได้น้ำประปา 15 ลิตร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นสงกรานต์อย่างสะอาด ปลอดภัย ในช่วงปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ซึ่งกำลังจะเริ่มต้น ประชาชนสามารถหยอดเหรียญใช้น้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2554 รายได้จากเครื่องประปาหยอดเหรียญทั้งหมดและจากการตั้งตู้รับบริจาค จะมอบให้จังหวัดเชียงใหม่รวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป
สำหรับบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ขณะนี้ พร้อมแล้วสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วัน คูเมืองเชียงใหม่มีน้ำใสปริ่มตลิ่งและติดตั้งทุ่นเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังเขตน้ำลึก รอบ ๆ คูเมืองประดับตกแต่งด้วยหุ่นที่สวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองพร้อมตุงที่ปักแสดงสัญลักษณ์ของการจัดงาน นอกจากนี้ที่ข่วงประตูช้างเผือกได้จัดทำพระธาตุจำลอง 12 ราศีให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล
 
8 เมษายน 2554 , 15:58 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-ปิ่นปินัทธ์ สวท.เชียงใหม่