ชาวจอมทองร้อง กกต.อย่าแบ่งอำเภอเป็น 2 เขตเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าจะสร้างปัญหาตามมา

  
     ชาวอำเภอจอมทองยื่นหนังสือถึง กกต. ขออย่าแบ่งเขตเลือกตั้งของอำเภอออกเป็น 2 ส่วนเพราะเชื่อว่าจะทำให้มีการเกี่ยงงานหรืองานซ้ำซ้อน นำไปสู่การพัฒนาที่ล่าช้าและอาจถึงเกิดความแตกแยกได้
นายประพัฒน์ เรือนคำฟู ตัวแทนชาวบ้านจาก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พร้อมพร้อมคณะจากหลายภาคส่วน เข้ายื่นหนังสือต่อ ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบหมายให้นายสิทธัตถ์ พวงมะลิ เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องแทน โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้เข้าร้องเรียนผ่านนายอำเภอจอมทอง เพื่อขอให้ กกต. จังหวัด เสนอแบบเลือกตั้งที่เหมาะสมโดยไม่แยกพื้นที่จอมทองออกเป็นสองส่วนตามแบบเลือกตั้งที่กำหนด 6 แบบ และมีแบบที่ไม่แยกอำเภอจอมทองอยู่ 2 แบบคือแบบที่ 1 และ 2
ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า หลังจากที่ กกต.จังหวัดเชียงใหม่จัดทำร่างแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่มี 10 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส. 10 คน เขตละ 1 คน พร้อมเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้น ชาวจอมทองมีความเห็นร่วมกันว่าเขตเลือกตั้งต้องไม่แบ่งแยกอำเภอเดียวออกเป็น 2 เขตโดยไม่จำเป็น เพราะอาจทำให้เกิดการซ้ำซ้อนเรื่องการพัฒนาและเกี่ยงงานที่มีปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการพัฒนา รวมถึงอาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ จึงมายื่นหนังสือขอให้ใช้รูปแบบเขตเลือกตั้งที่ดีที่สุด คือแบบที่ 2 อำเภอจอมทองเป็นเขตเลือกตั้งที่ 9 อยู่รวมกับอำเภอแม่วาง ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา และสะเมิง โดยไม่แยกอำเภอ ที่ดีรองลงมาคือแบบที่ 1
ในขณะที่นายสิทธัตถ์ พวงมะลิ เจ้าหน้าที่ของ กกต.เชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ได้เสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งไปยัง กกต.กลางแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าวันที่ 11-12 เมษายน 2554 นี้จะมีการประชุม ส่วนเรื่องที่ชาวจอมทองเสนอแนะมานี้ ก็จะรีบนำเสนอเป็นข้อสรุปตามไปซึ่งไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า กกต.กลางจะพิจารณาเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด
 
10 เมษายน 2554 , 11:44 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่