ผลการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานเชียงใหม่ กอล์ฟสงกรานต์หรรษา

  
    ชมรมกอล์ฟแม่โจ้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน กอล์ฟสงกรานต์หรรษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 ณ สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับฒฝิฬฒกกฬ
การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในเดือนเมษายน 2554 กอล์ฟสงกรานต์หรรษา จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟซัมมิท กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 ช็อตกันสตาร์ท 12.30 น. มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน โดยมีชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ มีหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 หน่วยงาน แบ่งทีมการแข่งขันเป็น 2 ทีมคือ ทีมที่ 1 ประกอบด้วย ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยพายัพ ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และชมรมกอล์ฟสาธารณสุขล้านนา ในขณะที่ทีมที่ 2 ประกอบด้วย ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชมรมกอล์ฟสถาบันการพลศึกษา และชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
ผลการแข่งขันชนะเลิศประเภททีมคิดคะแนนดีที่สุด 10 คน ได้แก่ทีมที่ 2 ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชมรมกอล์ฟสถาบันการพลศึกษา และชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ส่วนประเภทบุคคลคิดคะแนนแบบ 36 System ชนะเลิศโอเวอร์ออล โลกรอส พ.ต.ตอาทิตย์ ทองเลิศ รางวัลโลเน็ต ไฟลท์ เอ ชนะเลิศ ปลิวลม รองชนะเลิศ พยงค์ วะน้ำค้าง ไฟลท์ บี ชนะเลิศ เจริญ อุทรา รองชนะเลิศ พสิทธิ์ รังษี ไฟลท์ ซี ชนะเลิศ จำนงค์ รองชนะเลิศ มานิต ฮวดศรี ไฟลท์เลดี้ ชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐนรี เขื่อนแก้ว รองชนะเลิศ รศ.เพชรรัตน์ โชติกอาภา ไฟลท์ซีเนียร์ ชนะเลิศ ฐานิศร์ วัฒนโกเมร รองชนะเลิศ ประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ และรางวัลบู้บี้ สุดเขต สกุลทอง
 
11 เมษายน 2554 , 10:21 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่