หลายหน่วยงานในเชียงใหม่ยังระดมรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วทั้งเมือง

  
     ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในภาคเหนือ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและท่วมบ้านเรือนราษฎรเขตจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ลำปาง และน่าน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และชมรมวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคเหนือขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ โดยประชาชนสามารถบริจาคทรัพย์ได้ในสถานที่ข้างต้น โทรศัพท์หมายเลข 0-5394-3013-4 0-5394-3333 หรือสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คในนาม “เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ” หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยภาคเหนือ” เลขที่บัญชี 05-3405-20-099205-2 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางโทรสารหมายเลข 0-5394-9430-2 ขณะเดียวกันคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่วัดต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ และวัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ทั้งนี้หากรวบรวมสิ่งของได้ ก็จะทยอยนำสิ่งของที่รับบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นระยะ ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดยนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยประชาชนสามารถไปบริจาคได้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือผ่านทางสายด่วน 053-259333 และ 053-234444 ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไปรับที่บ้านก็ได้ ขณะที่เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ภาคเหนือ ก็จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ โรงน้ำดื่มเครือข่าย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5382-0714 ได้ทุกวัน ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนประชาชน ในช่วงวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2549 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง และในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง ในช่วงวันที่ 26-29 พ.ค. ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำล้นตลิ่ง
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่