เชียงใหม่เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป้าปีนี้จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ไม่เกิน 10 คน

  
     เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 ตั้งเป้าปีนี้จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรให้ไม่เกิน 10 คน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 20
หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใ หม่ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ลงให้ได้ร้อยละ 20 หรือจะควบคุมไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 10 คน จากปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 12 คน บาดเจ็บ 138 คน เน้นเป็นพิเศษระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 โดยกำหนดจุดตรวจบูรณาการในเส้นทางสายหลักและสายรอง ป้องกันผู้ขับขี่เมาสุราและบังคับสวมหมวกนิรภัย 100 % จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางโดยเฉพาะช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์และดอยอ่างขางและกำหนดเวลารถขึ้น-ลงดอยสุเทพ จัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย และอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ ให้องค์กรท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการกวดขันการเมาสุราขับรถ มีมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบริเวณที่จัดงาน
นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเคร่งครัดปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดประชุมชน หมู่บ้าน ควบคุมผู้เมาสุราไม่ให้ขับรถ โดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานประจำทุกวันระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 บูรณาการร่วมทำงาน รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรให้มากที่สุด อีกทั้งปฏิบัติตามพรระราชบัญญัติเครื่องแอลกอฮอล์และพระราชบัญญัติสุรา ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานที่ราชการและสถานที่จัดงานทุกแห่ง
 
11 เมษายน 2554 , 16:23 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่