สงกรานต์ ปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระบุ เชียงใหม่ยังคงมีเสน่ห์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีถนนสายวัฒนธรรม
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเสน่ห์เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม เสน่ห์อยู่ที่ตัวตนของคนเชียงใหม่ การมาเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่คือการได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนล้านนา การได้เห็นวัฒนธรรมอันดีงาม ศิลปะพื้นบ้านที่อ่อนช้อยปราณีต ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้เปิดเส้นทางวัฒนธรรม ตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐ ถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต่อเนื่องตลอดเส้นทางในวัด 9 วัด เป็นปีแรก ที่จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้ คาดว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่นิยมในความงดงามของภูมิปัญญาพื้นบ้าน
นอกจากในเขตเมืองเชียงใหม่แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดสงกรานต์ย้อนยุคในถนนอีกสองเส้นทาง คือ ถนนเส้นต้นยาง สารภี-ลำพูน และถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวเชียงใหม่อย่างหลากหลาย
 
11 เมษายน 2554 , 16:24 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่