งานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เริ่มขึ้นแล้ว

  
     งานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เริ่มขึ้นแล้ว ในบรรยากาศย้อนยุคล้านนา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ณ บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและฟื้นฟูประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ให้กลับมาอีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ นิยมมาเล่นสาดน้ำรุนแรง งานดังกล่าวต้องการแสดงให้เห็นประเพณีดั้งเดิมที่ชาวพื้นบ้าน เล่นสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม มีขอบเขต โดยจะนำน้ำขมิ้น ส้มป่อยหรือน้ำบริสุทธิ์ ปรุงด้วยน้ำหอมใส่ขันลอยดอกมะลิไปรดน้ำดำหัวผู้ที่เคารพนับถือและญาติมิตรเพื่อนฝูง
นางทัศนี ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์กล่าวว่า ผู้ที่มาเที่ยวงานซึ่งจัดระหว่างวันที่ 12-17 เมษายนนี้ จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งวันสังขารล่อง วันเนา ขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด ประเพณีสรงน้ำพระ การก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว การแสดงละเล่นพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศกาดหมั้วคัวฮอม การสาธิตทำตุง โคมล้านนา การแกะสลักไม้ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และพิเศษสุด ปีนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดทำอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ลอดเล่น นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 30,000 ต้น สมดังคำเล่าขาน ดินแดนแห่งเอื้องเหนือ
สำหรับงานดังกล่าวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคน ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์เฉลี่ยวันละกว่า 2,000 คน ขณะที่วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 5 พันคนต่อวัน
 
12 เมษายน 2554 , 15:35 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่