กรมชลประทานประชุม 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เตรียมการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยปี 2549

  
     นายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์ รองอธิบดีกรมชลประธาน เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2549 ณ สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและลำพูน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อมูล ทั้งนี้เพราะสำนักชลประทานที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและลำพูน โดยเมื่อปีที่ผ่านมาระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2548 ได้เกิดอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ 5 ครั้ง สาเหตุหลักคือ ฝนตกหนักและมีร่องมรสุมพัดผ่านติดต่อกัน ป่าไม้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง และสภาพลำน้ำปิงตื้นเขินและถูกบุกรุก โดยสำนักชลประทานที่ 1ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวไว้หลายโครงการ ในการนี้ได้เสนอปรับปรุงฝายกั้นลำน้ำปิง ทำโครงการจัดทำประตูน้ำฝายท่าวังตาล ทั้งนี้จากการรับฟังความคิดเห็นประชาชนพบว่าการรื้อฝายทั้ง 3 แห่งคงยังไม่สามารถทำได้ ส่วนแผนงานโครงการระยะยาวคือการก่อสร้างเขื่อนกึ๊ดกั้นน้ำแม่แตง และฝายกั้นแม่น้ำปิงยังไม่มีการอนุมัติโครงการ ดังนั้นปีนี้จึงยังไม่สามารถทำอะไรได้เช่นกัน ขณะที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ซึ่งนายสุวัฒน์ ลิปตภัลลภ รองนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นนั้นได้เสนอ 3 มาตรการคือ มาตรการฉุกเฉิน มาตรการชะลอน้ำหลาก มาตรการปรับปรุงสภาพลำน้ำปิงและลำน้ำสาขา โดยการประชุมวันนี้ได้เสนอแผนงานการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมทั้งก่อนน้ำมา ระหว่างน้ำมา และแผนแก้ปัญหาอุทกภัย นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเขตเมืองเป็นเขตเศรษฐกิจ ในปีที่ผ่านมาประสบอุทกภัยรุนแรง 4 ครั้ง ใน 7 โซน ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจหลายพันล้านบาท สิ่งที่เกี่ยวโยงคือการท่องเที่ยวและภาพพจน์ของประเทศ ดังนั้นปีนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ปัญหา โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือต้องประกาศเตือนประชาชน สำนักชลประทานต้องมีมาตรการบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำป้องกันน้ำท่วม ไม่ให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำพนังกั้นริมตลิ่งแม่น้ำปิง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อุดช่องทางรั่วซึม และสำรวจเส้นทางน้ำเพื่อทำช่องทางระบายน้ำ
 
, อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่