บรรยากาศงานสงกรานต์เชียงใหม่เริ่มขึ้นอย่างคึกคัก

  
     บรรยากาศงานสงกรานต์เชียงใหม่เริ่มขึ้นอย่างคึกคัก การจราจรติดขัดทั่วทั้งเมืองที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ออกมาเล่นสาดน้ำรอบคูเมือง
บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์เชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า มีบรรดา พ่อค้าแม่ค้านำอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ออกวางจำหน่าย โดยประชาชนทยอยออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ตั้งแต่ช่วงสายและทยอยเพิ่มมาขึ้นตลอดเวลา ทั่วทั้งเมืองมีการจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำมาให้ประชาชนได้เล่นสาดน้ำอย่างจุใจ ขณะที่องค์กรเอกชนก็ได้มาจัดกิจกรรมสงกรานต์ เพิ่มสีสันการเล่นสงกรานต์เชียงใหม่อย่างมาก บริเวณคูเมืองมีรถปิกอัพบรรทุกคนและน้ำออกเล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ที่ข่วงประตูท่าแพยังได้จัดเวทีการแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสในบรรยากาศแบบกาดหมั้ว ขณะที่รอบคูเมือง มีบรรดาห้างร้านของเอกชนได้จัดเวทีให้ประชาชนร่วมสนุกหลายเวที ปีนี้พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเล่นสงกรานต์เชียงใหม่จำนวนมาก และคาดว่าน่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา
 
12 เมษายน 2554 , 15:52 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่