ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา เล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวจำนวนมาก ขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มเป็น 4 คนแล้ว
บรรยากาศงานสงกรานต์เชียงใหม่คึกคัก ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวงานจำนวนมาก โดยพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2554 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์ ที่ข่วงประตูท่าแพ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมหลัก คือพิธีบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหม พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 715 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ให้ประชาชนได้แห่น้ำสรงสักการะ ขบวนแห่ไม้คำสะหลีขนทรายเข้าวัด ขบวนแห่เครื่องสักการสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ขบวนแห่แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องงานล้านนาไทยในอดีต การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดเครื่องสักการะล้านนา กิจกรรมถนนคนเมืองและอาหารนานาชาติ กิจกรรมสุขก๋ายเย็นใจ๋ ฮ่วมไหว้พระธาตุปีเกิด 12 ราศี ณ ข่วงประตูช้างเผือก กิจกรรมสมโภชน์พระพุทธสิหิงค์และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารและการก่อเจดีย์ทรายสุดส้าวที่วัดเจ็ดลิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวขณะนี้เป็นที่น่ายินดี มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก ทั้งผ่านรถโดยสารสาธารณะและเครื่องบิน งานสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ไม่ใช่เพียงระดับประเทศเท่านั้น แต่เป็นที่รู้จักระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวรู้จักและตั้งเป็นปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี ขณะเดียวกันอยากขอความร่วมมือให้เล่นสงกรานต์อย่างอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา และสุภาพตามประเพณี
ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 34 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 33 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งปรับแผนรองรับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่
 
13 เมษายน 2554 , 10:29 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่